ร้านตันหยงมัสพันธุ์ไม้

Your Shopping Cart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

You are here: Home ข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราRRIM 2025
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Left direction
แม่พันธุ์ RRIT 408
แม่พันธุ์ RRIT 408
เลือกเมล็ด GT1 ที่งอกแล้วไปเพาะลงถุง
เลือกเมล็ด GT1 ที่งอกแล้วไปเพาะลงถุง
เมล็ดยาง GT1
เมล็ดยาง GT1
เมล็ดยาง GT1
เมล็ดยาง GT1
เมล็ดพาราโบราณ
เมล็ดพาราโบราณ
เมล็ด RRIT 600
เมล็ด RRIT 600
เมล็ด RRIT 251
เมล็ด RRIT 251
เมล็ด PB 5/51 เมื่อวันที่ 12 กย. 55
เมล็ด PB 5/51 เมื่อวันที่ 12 กย. 55
เมล็ด PB 5/51 เมื่อวันที่ 12 กย. 55
เมล็ด PB 5/51 เมื่อวันที่ 12 กย. 55
เมล็ด PB 235
เมล็ด PB 235
เมล็ด GT 1
เมล็ด GT 1
เมล็ด GT 1
เมล็ด GT 1
เมล็ด GT 1
เมล็ด GT 1
เมล็ด GT 1
เมล็ด GT 1
เมล็ด BPM 24
เมล็ด BPM 24
เมล็ด BPM 24
เมล็ด BPM 24
เมล็ด BPM 24
เมล็ด BPM 24
เปรียบเทียบการเจริญเติบโต 251และ2025 ริมแดน
เปรียบเทียบการเจริญเติบโต 251และ2025 ริมแดน
รอบวงพาราโบราณ
รอบวงพาราโบราณ
ยางซ่อม RRIM 2025 รุ่นใหม่ ของคุณอรรนพ จ.ราชบุรี
ยางซ่อม RRIM 2025 รุ่นใหม่ ของคุณอรรนพ จ.ราชบุรี
ยางซ่อม RRIM 2025 รุ่นใหม่ ของคุณอรรนพ จ.ราชบุรี
ยางซ่อม RRIM 2025 รุ่นใหม่ ของคุณอรรนพ จ.ราชบุรี
ยอด 251 วันที่ 10 พค 55
ยอด 251 วันที่ 10 พค 55
พาราโบราณ 2 คนโอบ
พาราโบราณ 2 คนโอบ
ปาล์มยังกัมบิ-3
ปาล์มยังกัมบิ-3
ปาล์มยังกัมบิ-2
ปาล์มยังกัมบิ-2
ปาล์มยังกัมบิ-1
ปาล์มยังกัมบิ-1
ปลูก 2025 ริมแดน
ปลูก 2025 ริมแดน
ต้นยางพาราโบราณ ทนโรค อายุ100ปี
ต้นยางพาราโบราณ ทนโรค อายุ100ปี
ต้นยางพาราโบราณ ทนโรค อายุ100ปี
ต้นยางพาราโบราณ ทนโรค อายุ100ปี
ต้นยางพาราโบราณ ทนโรค
ต้นยางพาราโบราณ ทนโรค
ต้นยางพาราโบราณ ทนโรค
ต้นยางพาราโบราณ ทนโรค
ต้นยาง GT1
ต้นยาง GT1
ต้นยาง GT1
ต้นยาง GT1
RRIM 3001 บัดดิ้ง ส่งคุณธนา กาญจนบุรี
RRIM 3001 บัดดิ้ง ส่งคุณธนา กาญจนบุรี
RRIM 3001 บัดดิ้ง ส่งคุณธนา กาญจนบุรี
RRIM 3001 บัดดิ้ง ส่งคุณธนา กาญจนบุรี
RRIM 3001 บัดดิ้ง
RRIM 3001 บัดดิ้ง
RRIM 3001 บัดดิ้ง
RRIM 3001 บัดดิ้ง
RRIM 3001 บัดดิ้ง
RRIM 3001 บัดดิ้ง
RRIM 3001 บัดดิ้ง
RRIM 3001 บัดดิ้ง
RRIM 3001 บัดดิ้ง
RRIM 3001 บัดดิ้ง
RRIM 3001 บัดดิ้ง
RRIM 3001 บัดดิ้ง
RRIM 3001 บัดดิ้ง
RRIM 3001 บัดดิ้ง
RRIM 3001 บัดดิ้ง
RRIM 3001 บัดดิ้ง
RRIM 2025 2 ฉัตร คุณวินา รอดรัตน์
RRIM 2025 2 ฉัตร คุณวินา รอดรัตน์
RRIM 2025 2 ฉัตร คุณวินา รอดรัตน์
RRIM 2025 2 ฉัตร คุณวินา รอดรัตน์
RRIM 2025 2 ฉัตร คุณวินา รอดรัตน์
RRIM 2025 2 ฉัตร คุณวินา รอดรัตน์
RRIM 2025 2 ฉัตร คุณวินา รอดรัตน์
RRIM 2025 2 ฉัตร คุณวินา รอดรัตน์
RRIM 2025 2 ฉัตร คุณวินา รอดรัตน์
RRIM 2025 2 ฉัตร คุณวินา รอดรัตน์
8 โรคตายจากยอด RRIM 600
8 โรคตายจากยอด RRIM 600
7 โรคตายจากยอด RRIM 600
7 โรคตายจากยอด RRIM 600
6 โรคตายจากยอด RRIM 600
6 โรคตายจากยอด RRIM 600
56-9-15-GT1-2
56-9-15-GT1-2
5.2 2025 ออกแดด
5.2 2025 ออกแดด
5.1 RRIM 2025 นำออกแดด
5.1 RRIM 2025 นำออกแดด
5 โรคตายจากยอด RRIM 600
5 โรคตายจากยอด RRIM 600
4.2 ยาง 2025 ส่งลูกค้าเชียงราย
4.2 ยาง 2025 ส่งลูกค้าเชียงราย
4.1 ยาง 2025 ส่งลูกค้าเชียงราย
4.1 ยาง 2025 ส่งลูกค้าเชียงราย
4 โรคตายจากยอด RRIM 600
4 โรคตายจากยอด RRIM 600
3.6 แม่พันธุ์ยาง 2025
3.6 แม่พันธุ์ยาง 2025
3.5 แม่พันธุ์ยาง 2025
3.5 แม่พันธุ์ยาง 2025
3.5 BPM 24 + RRIT 251
3.5 BPM 24 + RRIT 251
3.4 แม่พันธุ์ยาง2025
3.4 แม่พันธุ์ยาง2025
3.4 BPM 24 + RRIT 251
3.4 BPM 24 + RRIT 251
3.3 แม่พันธุ์ยาง 2025
3.3 แม่พันธุ์ยาง 2025
3.3 BPM 24 + RRIT 251
3.3 BPM 24 + RRIT 251
3.2 แม่พันธุ์ 2025 10 พค 55
3.2 แม่พันธุ์ 2025 10 พค 55
3.2 BPM 24 + RRIT 251
3.2 BPM 24 + RRIT 251
3.1 ยอดอ่อนยาง 2025
3.1 ยอดอ่อนยาง 2025
3.1 BPM 24 + RRIT 251
3.1 BPM 24 + RRIT 251
3.02 ยางซ่อม RRIT 251
3.02 ยางซ่อม RRIT 251
3.01 ยางซ่อม RRIT 251
3.01 ยางซ่อม RRIT 251
3 โรคตายจากยอด RRIM 600
3 โรคตายจากยอด RRIM 600
2025 อายุ 1 ปี 2 เดือน โรงงานยางหลักกม.37
2025 อายุ 1 ปี 2 เดือน โรงงานยางหลักกม.37
2025 ปลูกริมแดน
2025 ปลูกริมแดน
2025 คุณภิญโญ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์
2025 คุณภิญโญ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์
2025 คุณภิญโญ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์
2025 คุณภิญโญ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์
2.7 RRIM 2025 ผู้ใหญ่สำรอง อ.เคียนซา
2.7 RRIM 2025 ผู้ใหญ่สำรอง อ.เคียนซา
2.6 RRIM 2025 ผู้ใหญ่สำรอง อ.เคียนซา
2.6 RRIM 2025 ผู้ใหญ่สำรอง อ.เคียนซา
2.5 RRIM 2025 ผู้ใหญ่สำรอง อ.เคียนซา
2.5 RRIM 2025 ผู้ใหญ่สำรอง อ.เคียนซา
2.4 RRIM 2025 ผู้ใหญ่สำรอง อ.เคียนซา
2.4 RRIM 2025 ผู้ใหญ่สำรอง อ.เคียนซา
2.3 RRIM 2025 1 ปี สวนคุณสมพร อ.บ้านนาเดิม
2.3 RRIM 2025 1 ปี สวนคุณสมพร อ.บ้านนาเดิม
2.3 RRIM 2025 ผู้ใหญ่สำรอง อ.เคียนซา
2.3 RRIM 2025 ผู้ใหญ่สำรอง อ.เคียนซา
2.2 ไม่พบโรคตายจากยอดเชื้อไฟท็อปใน 2025
2.2 ไม่พบโรคตายจากยอดเชื้อไฟท็อปใน 2025
2.2 RRIM 2025 1 ปี สวนคุณสมพร อ.บ้านนาเดิม
2.2 RRIM 2025 1 ปี สวนคุณสมพร อ.บ้านนาเดิม
2.2 PB5/51
2.2 PB5/51
2.1 ไม่พบโรคตายจากยอดเชื้อไฟท็อปใน 2025
2.1 ไม่พบโรคตายจากยอดเชื้อไฟท็อปใน 2025
2.1 RRIM 2025 1 ปี สวนคุณสมพร อ.บ้านนาเดิม
2.1 RRIM 2025 1 ปี สวนคุณสมพร อ.บ้านนาเดิม
2.1 PB5/51
2.1 PB5/51
2.1 2025 ริมแดน คุณภิญโญ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์
2.1 2025 ริมแดน คุณภิญโญ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์
2.08 RRIM 3001 อายุ 9 เดือน ในแปลงกิ่งตา
2.08 RRIM 3001 อายุ 9 เดือน ในแปลงกิ่งตา
2.07 RRIM 3001 อายุ 9 เดือน ในแปลงกิ่งตา
2.07 RRIM 3001 อายุ 9 เดือน ในแปลงกิ่งตา
2.06 เริ่มเปิดตา บัดดิ้ง 3001
2.06 เริ่มเปิดตา บัดดิ้ง 3001
2.06 3001 11เดือน รอบวง 20 เซนติเมตร
2.06 3001 11เดือน รอบวง 20 เซนติเมตร
2.05 เริ่มเปิดตา บัดดิ้ง 3001
2.05 เริ่มเปิดตา บัดดิ้ง 3001
2.05 RRIM 3001 อายุ 11 เดือน
2.05 RRIM 3001 อายุ 11 เดือน
2.04 บัดดิ้งตาเขียว 3001 ตอGT1
2.04 บัดดิ้งตาเขียว 3001 ตอGT1
2.04 ขนาดลำต้น 3001 อายุ 1 ปี
2.04 ขนาดลำต้น 3001 อายุ 1 ปี
2.03 บัดดิ้งตาเขียว 3001 ตอGT1
2.03 บัดดิ้งตาเขียว 3001 ตอGT1
2.03 RRIM 3001 อายุ 1 ปี
2.03 RRIM 3001 อายุ 1 ปี
2.02 RRIM 3001 อายุ 1 ปี 7 เดือน
2.02 RRIM 3001 อายุ 1 ปี 7 เดือน
2.02 2.01 บัดดิ้ง 3001 2 ฉัตร
2.02 2.01 บัดดิ้ง 3001 2 ฉัตร
2.01 บัดดิ้ง 3001 1 ฉัตร
2.01 บัดดิ้ง 3001 1 ฉัตร
2.01 RRIM 3001 อายุ 1 ปี 7 เดือน
2.01 RRIM 3001 อายุ 1 ปี 7 เดือน
2.0 ปลูก 2025 ริมแดน
2.0 ปลูก 2025 ริมแดน
2 โรคตายจากยอด RRIM 600
2 โรคตายจากยอด RRIM 600
1.6 พบโรคตายจากยอดเชื้อไฟท็อปใน 3001
1.6 พบโรคตายจากยอดเชื้อไฟท็อปใน 3001
1.5 พบโรคตายจากยอดเชื้อไฟท็อปใน 3001
1.5 พบโรคตายจากยอดเชื้อไฟท็อปใน 3001
1.4 พบโรคตายจากยอดเชื้อไฟท็อปใน 3001
1.4 พบโรคตายจากยอดเชื้อไฟท็อปใน 3001
1.4 คุณภิญโญ ลูกค้าที่ปลูก 2025 อายุ11เดือน
1.4 คุณภิญโญ ลูกค้าที่ปลูก 2025 อายุ11เดือน
1.4 251 ริมแดน โรงงานยางกม.37
1.4 251 ริมแดน โรงงานยางกม.37
1.3 พบโรคตายจากยอดเชื้อไฟท็อปใน 3001
1.3 พบโรคตายจากยอดเชื้อไฟท็อปใน 3001
1.3 ต้นตอบัดดิ้ง GT 1
1.3 ต้นตอบัดดิ้ง GT 1
1.3 RRIM 3001 อายุ1ปี สวนคุณสมพร อ.บ้านนาเดิม
1.3 RRIM 3001 อายุ1ปี สวนคุณสมพร อ.บ้านนาเดิม
1.3 2025 ริมแดน โรงงานยางหลักกม.37
1.3 2025 ริมแดน โรงงานยางหลักกม.37
1.3 2025 คุณภิญโญ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์
1.3 2025 คุณภิญโญ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์
1.2 ต้นตอบัดดิ้ง GT 1
1.2 ต้นตอบัดดิ้ง GT 1
1.2 RRIM 3001 อายุ1ปี สวนคุณสมพร อ.บ้านนาเดิม
1.2 RRIM 3001 อายุ1ปี สวนคุณสมพร อ.บ้านนาเดิม
1.2 RRIM 3001 ผู้ใหญ่สำรอง
1.2 RRIM 3001 ผู้ใหญ่สำรอง
1.2 2025 อายุ 1 ปี 2 เดือน โรงงานยางหลักกม.37
1.2 2025 อายุ 1 ปี 2 เดือน โรงงานยางหลักกม.37
1.19 ยางซ่อม RRIM2025 ส่งคุณอรรนพ จ.ราชบุรี
1.19 ยางซ่อม RRIM2025 ส่งคุณอรรนพ จ.ราชบุรี
1.18 ยางซ่อม RRIM2025 ส่งคุณอรรนพ จ.ราชบุรี
1.18 ยางซ่อม RRIM2025 ส่งคุณอรรนพ จ.ราชบุรี
1.18 RRIM 3001 คุณสุเมธ อ.ขนอม อายุ 8 เดือน
1.18 RRIM 3001 คุณสุเมธ อ.ขนอม อายุ 8 เดือน
1.17 ยางซ่อม RRIM2025 ส่งคุณอรรนพ จ.ราชบุรี
1.17 ยางซ่อม RRIM2025 ส่งคุณอรรนพ จ.ราชบุรี
1.17 RRIM 3001 คุณสุเมธ อ.ขนอม อายุ 8 เดือน
1.17 RRIM 3001 คุณสุเมธ อ.ขนอม อายุ 8 เดือน
1.16 ยางซ่อม 2025
1.16 ยางซ่อม 2025
1.16 RRIM 3001 คุณสุเมธ อ.ขนอม อายุ 8 เดือน
1.16 RRIM 3001 คุณสุเมธ อ.ขนอม อายุ 8 เดือน
1.15 ยางซ่อม 2025
1.15 ยางซ่อม 2025
1.15 ทรงพุ่ม RRIM 3001
1.15 ทรงพุ่ม RRIM 3001
1.14 ยางซ่อม 2025
1.14 ยางซ่อม 2025
1.14 ทรงพุ่ม RRIM 3001
1.14 ทรงพุ่ม RRIM 3001
1.13 ใบแก่ RRIM 3001
1.13 ใบแก่ RRIM 3001
1.12 เปรียบเทียบลักษณะใบแก่-ใบอ่อน RRIM 3001
1.12 เปรียบเทียบลักษณะใบแก่-ใบอ่อน RRIM 3001
1.12 ยางซ่อม 2025
1.12 ยางซ่อม 2025
1.11 ลักษณะใบอ่อน RRIM 3001
1.11 ลักษณะใบอ่อน RRIM 3001
1.11 ยางซ่อม 2025
1.11 ยางซ่อม 2025
1.10 เพิ่มความแน่นอนแม่พันธุ์RRIM3001
1.10 เพิ่มความแน่นอนแม่พันธุ์RRIM3001
1.10 ยางซ่อม 2025
1.10 ยางซ่อม 2025
1.1 ต้อตอบัดดิ้ง GT 1
1.1 ต้อตอบัดดิ้ง GT 1
1.1 RRIM 3001 อายุ1ปี สวนคุณสมพร อ.บ้านนาเดิม
1.1 RRIM 3001 อายุ1ปี สวนคุณสมพร อ.บ้านนาเดิม
1.1 RRIM 3001 ผู้ใหญ่สำรอง
1.1 RRIM 3001 ผู้ใหญ่สำรอง
1.1 2025 อายุ 1 ปี 2 เดือน โรงงานยางหลักกม.37
1.1 2025 อายุ 1 ปี 2 เดือน โรงงานยางหลักกม.37
1.09 เพิ่มความแน่นอนแม่พันธุ์RRIM3001
1.09 เพิ่มความแน่นอนแม่พันธุ์RRIM3001
1.09 ยางซ่อม 2025
1.09 ยางซ่อม 2025
1.08 RRIM 3001 1 ปี 10 เดือน (28/01/56)
1.08 RRIM 3001 1 ปี 10 เดือน (28/01/56)
1.07 ยางชำถุง 2025 2 ฉัตร
1.07 ยางชำถุง 2025 2 ฉัตร
1.07 RRIM 3001 1 ปี 10 เดือน (28/01/56)
1.07 RRIM 3001 1 ปี 10 เดือน (28/01/56)
1.06 ยางชำถุง 2025
1.06 ยางชำถุง 2025
1.06 RRIM 3001 1 ปี 10 เดือน (28/01/56)
1.06 RRIM 3001 1 ปี 10 เดือน (28/01/56)
1.05 ยางชำถุง 2025
1.05 ยางชำถุง 2025
1.05 RRIM 3001 1 ปี 10 เดือน (28/01/56)
1.05 RRIM 3001 1 ปี 10 เดือน (28/01/56)
1.04 เปรียบเทียบ 3001 พ.ค.55 และ ม.ค.56
1.04 เปรียบเทียบ 3001 พ.ค.55 และ ม.ค.56
1.04 ยางชำถุง 2025
1.04 ยางชำถุง 2025
1.04 RRIM 2025 28/01/56
1.04 RRIM 2025 28/01/56
1.03 ลักษณะทรงพุ่ม 2025 /2
1.03 ลักษณะทรงพุ่ม 2025 /2
1.03 ยางชำถุง 2025
1.03 ยางชำถุง 2025
1.03 RRIM 3001 1 ปี 10 เดือน (28/01/56)
1.03 RRIM 3001 1 ปี 10 เดือน (28/01/56)
1.02 ยางชำถุง 2025 1 ฉัตร
1.02 ยางชำถุง 2025 1 ฉัตร
1.02 RRIM 3001 1 ปี 10 เดือน (28/01/56)
1.02 RRIM 3001 1 ปี 10 เดือน (28/01/56)
1.02 RRIM 2025 28/01/56
1.02 RRIM 2025 28/01/56
1.01 ลักษณะทรงพุ่ม 2025 /1
1.01 ลักษณะทรงพุ่ม 2025 /1
1.01 ยางชำถุง 2025 1 ฉัตร
1.01 ยางชำถุง 2025 1 ฉัตร
1.01 RRIM 3001 1 ปี 10 เดือน (28/01/56)
1.01 RRIM 3001 1 ปี 10 เดือน (28/01/56)
1 โรคตายจากยอด RRIM 600
1 โรคตายจากยอด RRIM 600
04เปลือกเดิมและเปลือกใหม่ RRIM 2025
04เปลือกเดิมและเปลือกใหม่ RRIM 2025
03เปลือกเดิมและเปลือกใหม่ RRIM 2025
03เปลือกเดิมและเปลือกใหม่ RRIM 2025
02เปลือกเดิมและเปลือกใหม่ RRIM 2025
02เปลือกเดิมและเปลือกใหม่ RRIM 2025
01เปลือกเดิมและเปลือกใหม่ RRIM 2025
01เปลือกเดิมและเปลือกใหม่ RRIM 2025
0.2 RRIM 3001 แตกยอดอย่างสม่ำเสมอ
0.2 RRIM 3001 แตกยอดอย่างสม่ำเสมอ
0.2 RRIM 2025 เปิดกรีดแล้ว เมื่อ พย. 2554
0.2 RRIM 2025 เปิดกรีดแล้ว เมื่อ พย. 2554
0.1 ผู้ใหญ่สำรอง ปลูกRRIM 3001
0.1 ผู้ใหญ่สำรอง ปลูกRRIM 3001
0.1 RRIM 2025 ลักษณะทรงพุ่มและใบ
0.1 RRIM 2025 ลักษณะทรงพุ่มและใบ
Right direction

จำหน่ายยาง RRIM 3001 / RRIM 2025 / RRIT 251 / RRIT 408 / PB 311

ทุเรียน มังคุด ปาล์มยังกัมบิ

สนใจติดต่อ คุณพิพัฒน์ โทร. 081-397-8015  , 080-486-5818

เฉพาะที่ร้านตันหยงมัสพันธุ์ไม้ หลักกม.39 ถ.นาสาร-บ้านดอน อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ฯ โทร 081-397-8015

สาขา 1 หลักกม. 220 ถ.เอเชีย(นาสาร-บ้านส้อง) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ฯ

 

สาขาภาคอีสาน

1. สาขาบ้านเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

 

ทุเรียน  มังคุด

 

 

RRIM 3001 บัดดิ้ง

images by free.in.th

 

images by free.in.th

 

ปาล์ม Felda Yangumbi

ข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราRRIM 2025 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 09:37 น.

บทความเกี่ยวกับยางพารา RRIM 2025

แปลจากเอกสารภาษามาลายู โดย ร้านตันหยงมัสพันธุ์ไม้ติดต่อ โทร 0807266271

โตเร็ว อายุ 4 ปีครึ่งกรีดได้ ได้น้ำยางกว่า 400 กก./ไร่/ปี
ทนต่อโรค phytophthora (ใบร่วง) ได้เนื้อไม้มากที่สุด ใน series 2000(1.87 m3/ต้น/14 ปี)

ข้อมูลพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง

พันธุ์

ลูกผสมระหว่าง

ปีที่ตัด

เฉลี่ย/ปี

เฉลี่ยเนื้อไม้(อายุ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

กลุ่มที่ 1


PB 260

PB5/5xPB49

1180

1820

2220

2220

1960

2370

2760

2530

2390

2230

2168

1.29

PB 350*

RRIM600xPB335

1192

2270

2374

3385

2755

3083

3578

-

-

-

2662

1.16

PB 355

PB235xPB107

652

871

1495

1823

2108

2130

1792

2606

2657

2800

1884

0.79

PB 359

PB28/59xPR107

828

1358

1517

2130

2629

2948

2800

2584

2629

3029

2245

0.80

กลุ่มที่ 2


RRIM 928

RRIM605xRRIM725

2170

3303

3892

3187

3042

3503

-

-

-

-

3181

0.74(21)

RRIM 929

RRIM605xRRIM725

945

2688

4089

3561

4434

-

-

-

-

-

3277

1.20(21)

RRIM 2001

RRIM600xPB260

1695

2048

4568

2561

3376

-

พันธุ์ RRIM 2025

โตเร็ว 4ปีครึ่งตัดได้

น้ำยางกว่า 400กก./ปี

ทนต่อโรค phytophthora (ใบร่วง)

เนื้อไม้* 1.87 m3/ต้น

เมื่ออายุ 14 ปี

-

2850

1.23(17)

RRIM 2002

PB5/51xFORD351

1455

2152

3410

2355

2366

-

-

2348

1.10(17)

RRIM 2008

RRIM623xPB252

1512

2321

2955

3506

3135

-

-

2686

1.32(14)

RRIM 2009

GT1xPB260

1887

1852

2509

2500

2636

-

-

2277

0.68(14)

RRIM 2014

RRIM717xPR261

1063

1839

2555

2819

1757

-

-

2007

1.33

RRIM 2015

PB5/51xIAN873

2506

2234

2941

2833

3286

-

-

2760

1.30

RRIM 2016

PB5/51xIAN873

2173

2499

2923

2946

2369

-

-

2583

1.23

RRIM 2020

RRIM5/51xIAN873

1691

1860

2526

2517

2564

-

-

2232

1.00

RRIM 2023

IAN873xPB260

1989

2976

3480

2825

2848

-

-

2822

0.81

RRIM 2024

IAN873xPB235

1509

2802

2828

3482

3158

-

-

2685

1.26

RRIM 2025

IAN873xRRIM803

1921

2915

3174

2793

2967

-

-

-

-

-

2754

1.87(14)

RRIM 2026

PBIG GG 4/5

1450

2075

2172

3318

2410

-

-

-

-

-

2204

1.11


ลักษณะอื่นๆ ของสายพันธุ์รุ่น RRIM 2000 กลุ่มที่ 2 (ปลูกเพื่อเอาเนื้อไม้และน้ำยาง)

ขอบคุณข้อมูลจากหมอสุนทร สุราษฎร์ฯ

 

ลักษณะต่างๆ

2009

2014

2014

2016

2020

2023

2024

2025

ผลผลิตใน 2 ปีแรก

5

5

5

5

5

5

5

5

ความต้านทานแรงลม

4

4

4

4

4

4

4

4

ความแข็งแรงของยอดอ่อน

4

4

4

4

4

5

5

5

การสร้างเปลือกไม้แรกของลำต้น

4

4

4

4

4

4

4

5

 

 

 

 


รายงานการนำเสนอวัสดุปลูกยาง

(Pengesyoran Bahan Tanaman Getah)

บทนำ

ยาง(ชื่อวิทยาศาสตร์ : Havea Brasiliensis L.) มีต้นกำเนิดจากประเทศบราซิล ถูกนำเข้ามายังทวีปเอเชีย โดยนาย Henry Wickman เมื่อปี ค..1876 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 70,000 สายพันธุ์ แต่ที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมของเอเชียมีเพียง 22 สายพันธุ์เท่านั้นและยังคงใช้เป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายในมาเลเซียจนทุกวันนี้
สถาบันวิจัยยางแห่งชาติมาเลเซีย” (RRIM) หรือที่รู้จักกันในนาม องค์กรการยางแห่งมาเลเซีย” (LGM)
นั้น ได้ดำเนินการทดลองขยายพันธุ์ยางเพื่อให้ได้พันธุ์ยางที่ดีที่ให้ผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้ยางในปริมาณที่สูง ซึ่งจากการทดลองที่ผ่านมาระยะหนึ่งนั้น ทางองค์กรฯได้ผลิตพันธุ์ยางสายพันธุ์ต่างๆมากมายซึ่งมีปลูกกันอย่างแพร่หลายในมาเลเซียและประเทศใกล้เคียง อนึ่ง ในปัจจุบันนี้ความต้องการไม้ยางเพื่อนำมาผลิตเป็นเครื่องใช้มีมากขึ้น ดังนั้นการทดลองในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการเพิ่มปริมาณน้ำยางอย่างเดียว แต่ยังได้พัฒนาเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูงด้วย เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น
ในรายงานฉบับนี้ ทางองค์กรฯขอนำเสนอผลการทดลองพัฒนาพันธุ์ยางซี่รี่ย์
RRIM 2000 เพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรในการนำไปปลูก ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง

วัสดุปลูก

วัสดุปลูก หรือต้นยางที่ใช้ปลูก แบ่งออกเป็นต้นตอตา และต้นยางชำถุง
ต้นตอตา หมายถึง ต้นกล้ายางที่ได้รับการติดตาด้วยยางพันธุ์ดี แต่ตายังไม่แตกออกมา มีแผ่นตาและตาที่เป็นตุ่มติดอยู่เท่านั้น ขุดถอนแล้วตัดต้นเดิมเหนือแผ่นตาขึ้นไป เพื่อนำไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้
ต้นยางชำถุง หมายถึง วัสดุปลูกที่ได้จากการนำต้นตอตามาชำในถุง

พันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง (Klon Lateks-Balak)

ป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง ลักษณะลำต้นใหญ่ สูง และตรง การปลูกในพื้นที่กว้างจะให้ค่าตอบแทนสูงสุด(Maximum) และเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ในรายงานฉบับนี้เนื้อหาจะเน้นเฉพาะพันธุ์ยางกลุ่มนี้เท่านั้น

i กลุ่มที่ 1
กลุ่มนี้ประกอบด้วยพันธุ์ RRIM 908, 911, 921, 936 PB260, 350, 355 และ 359 ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้ และลักษณะเด่นอื่นๆแสดงในตารางที่ 1-4
ii กลุ่มที่ 2
กลุ่มนี้มีทั้งหมด 15 สายพันธุ์ ประกอบด้วยสายพันธุ์ซี่รีย์ RRIM 900 จำนวน 2 พันธุ์และสายพันธุ์ซีรี่ย์ RRIM 2000 จำนวน 13 พันธุ์ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ คือ RRIM 928, 929, RRIM 2001, 2002, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023, 2024, 2025, 2026 และ 2027
ผลการทดลองการให้ผลผลิตจากการกรีดเป็นเวลา 6 ปีของพันธุ์ RRIM 928 และ 929 แสดงดังตาราง 5 จะเห็นได้ว่า เราสามารถจัดให้สองพันธุ์นี้อยู่ในกลุ่มที่ 1 ได้เช่นกัน เนื่องจากผลผลิตที่ได้ใกล้เคียงกับผลผลิตที่ได้จากพันธุ์ PB 260
มาก
ผลการทดลองการให้ผลผลิตน้ำยาง เนื้อไม้และลักษณะเด่นอื่นๆของพันธุ์ยางกลุ่มที่
2 แสดงดังตารางที่ 6 ถึงตารางที่ 10

6.0 ผลการทดลองเบื้องต้นของยางซีรีย์ RRIM 2000 (Series 2000)
จากผลการทดลองที่ได้นำเสนอ พบว่าพันธุ์ยางกลุ่มที่ 2 โดยเฉพาะสายพันธุ์ยางซีรีย์ RRIM 2000 นั้น มีผลการทดลองที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ทำการนำเสนอมา ณ โอกาสนี้ ปัจจุบันนี้ประเทศมาเลเซียได้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีการศึกษาและพัฒนาพันธุ์ยางอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงสุดนั่นเอง
โครงการ
MDP(Projek Pembangunan Terkawalselia) เป็นโครงการของรัฐ เป็นศูนย์การทดลองขนาดใหญ่ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค..1996 จุดประสงค์ของการก่อตั้งโครงการนี้ก็เพื่อดำเนินการทดลอง วิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับสายพันธุ์ยางที่มีอยู่ทั่วประเทษมาเลเซีย โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษในสายพันธุ์ยางกลุ่มที่ 2
ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ในการทดลองนั้นทางโครงการจะทำการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Shemale Porn ความต้านทานต่อโรค ความต้านทานต่อลม ผลผลิตน้ำยาง ผลผลิตเนื้อไม้และลักษณะเด่นต่างๆของมัน ซึ่งจากผลการทดลองที่ได้นำเสนอนั้น เกษตรกรสามารถใช้เป็นแนวทางการคัดเลือกพันธุ์ยางที่เหมาะกับพื้นที่ของตัวเองมากที่สุด เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด
ทางโครงการได้คัดเลือก
12 พันธุ์ จากสายพันธุ์ซีรีย์ RRIM 2000(RRIM 2001, 2002, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023, 2024, 2025 และ 2026) และอีก 2 พันธุ์จากสายพันธุ์ซีรี่ย์ RRIM 900(RRIM 900 และ 928) เป็นพันธุ์ทดลอง โดยเปรียบเทียบกับ พันธุ์ PB 260 และ PB 350 ซึ่งทำการปลูกแบบสุ่มจากทั่วประเทศมาเลเซียเป็นพื้นที่ 900 เฮกเตอร์ (1Hecter = 10,000 m2)
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ เส้นรอบลำต้น (Ukurlilitan) จะเก็บทุกปี หลังจากปลูกเป็นเวลา 2 ปี ผลการทดลองเป็นดังตารางที่ 11 จากตารางพบว่า หลังจากปลูกเป็นเวลา 4 ปี ทุกๆสายพันธุ์มีขนาดเส้นรอบลำต้นที่แตกต่างกันตามพื้นทีปลูกอย่างเห็นได้ชัด แต่ค่าเฉลี่ยที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับ พันธุ์ PB 260
มาก
พันธุ์
RRIM 2002 เป็นพันธุ์ที่มีค่าพิสัย(ช่วง)มากที่สุด คือ 15.25 ซม. ส่วนพันธุ์ที่มีค่าพิสัยน้อยที่สุด คือ พันธุ์ RRIM 2001 เท่ากับ 6.22 ซม.
พื้นที่ปลูก Kedang Sayong และ Parit ให้ค่าเฉลี่ยต่ำสุด เท่ากับ 27.91 ซม. ส่วนพื้นที่ปลูก Paya Durian Jerantut เป็นพื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 39.91 ซม.

จากตารางที่ 12 จะเห็นได้ว่า สายพันธุ์ยางซีรีย์ 2000 ในโครงการ MDP นั้นมีค่าเฉลี่ยของอัตราการเพิ่มขึ้นของเส้นรอบลำต้นที่ต่ำกว่าพันธุ์ PB 260
ผลการเก็บข้อมูลการให้ผลผลิตน้ำยาง แสดงดังตารางที่ 13 ซึ่งพบว่าในแต่ละพื้นที่การปลูกนั้นผลผลิตมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แต่เกือบทุกสายพันธุ์จะให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี พันธุ์ RRIM 2001, 2002 และ 2009 ให้ผลผลิตสูงกว่า พันธุ์ PB 260
พันธุ์ RRIM 2008, 2014, 2015, 2016 และ 2020
ในบางพื้นที่จะให้ผลผลิตที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการใช้วิธีการกรีดที่ต่างกันก็เป็นได้
นอกจากนั้น ทาง
องค์กรการยางแห่งมาเลเซีย” (LGM) ยังได้ทำการทดลองร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน เกี่ยวกับสายพันธุ์ซีรีย์ RRIM 2000 จากการทดลองพบว่า หลังจากปลูกเป็นเวลา 5 ปี พันธุ์ RRIM 2014 มีค่าเฉลี่ยเส้นรอบลำต้นที่ดีกว่า พันธุ์ PB 260 ดังตารางที่ 14 ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตของลำต้นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 9.0 ซม.ทั้งหมด จึงสามารถสรุปในเบื้องต้นว่า การเริ่มกรีดหลังจากปลูก 5
ปี เป็นช่วงที่ดีที่สุด
จากตารางที่
14 ยังพบอีกว่า ผลผลิตเฉลี่ยจากการกรีดเป็นเวลา 5 เดือนของปีแรกนั้น พันธุ์ RRIM 2001 และ RRIM 2009 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ PB 260 ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ MDP ในทางกลับกัน พันธุ์ RRIM 2014 นั้น ให้ผลผลิตที่ต่ำมาก เพียง 15.8 g/p/t เท่านั้นเมื่อเทียบกับพันธุ์ PB 260 ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 6.0 g/p/t ส่วยอื่นๆ ได้แก่ RRIM 2008, 2015 และ 2020
ให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ
ทางบริษัท
AAR จก. ก็ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับสายพันธุ์ซีรีย์ RRIM 2000 เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นข้อมูลทางธุรกิจ ผลการทดลองเป็นดังตารางที่ 15 จะเห็นว่า พันธุ์ยางทั้งหมด
ยกเว้น พันธุ์ RRIM 2016 มีอัตราการเจิญเติบโตเทียบเท่า หรือดีกว่า พันธุ์ PB 260
ค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตโดยการวัดขนาดเส้นรอบลำต้นมีค่าสูงกว่าที่ทำการทดลองโดย MDP ดังที่ได้รายงานมาแล้วในตอนต้น นอกจากนี้ mobile teen porn จากการทดลองยังพบอีกว่า สายพันธุ์ยางอนุกรม RRIM 2000 นี้ยังมีความต้านทานโรคที่ดี ดังตารางที่ 16

7.0 สรุป
เนื่องจาก ปัจจุบันนี้เกษตรกรมีความตื่นตัวและต้องการพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้ที่สูง ทางหน่วยงานราชการจึงจำเป็นต้องทำการศึกษา วิจัยและพัฒนาในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร การทดลองได้คัดเลือกเอาพันธุ์ยาง 2 กลุ่มด้วยกัน
กลุ่มที่
1 มีจำนวนทั้งหมด 8 พันธุ์ ส่วนกลุ่มที่ 2 มีด้วยกันจำนวน 15
พันธุ์ ทำหารจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำเสนอให้กับเกษตรกร
ผลการทดลองเบื้องต้น โดยการจัดเก็บผลผลิตน้ำยาง การวัดขนาดเส้นรอบลำต้น และลักษณะเด่นต่างๆของแต่ละพันธุ์ ซึ่งทำการทดลอง naked celebrities ทั้งโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนั้น พบว่าพันธุ์ยางซีรีย์
RRIM 2000 นั้นให้ผลผลิตที่สูงกว่าพันธุ์ PB 260 อย่างเห็นได้ชัด
ถึงแม้ว่าบางพันธุ์อาจจะให้ผลผลิตที่ต่ำ แต่ก็เป็นส่วนน้อยเท่านั้น

8.0 เอกสารอ้างอิง

Chang Weng Hoong, Tan Kiat Siang and Ong Tee San (2003). Early growth and secondary characteristics of RRIM 2000 videos gays series clones in a large plantation group. The Planters, Kuala Lumpur 79(926), 295-307

Chang Weng Hoong (2004). Early growth and secondary characteristics of RRIM 2000 series clones in trial and commercial plantings. IRRDB Conference, 7-8 September 2004, Kunming, China.

Jawatankuasa Pengesyoran Penanaman gayporno LGM (2003). Syor Penanaman Getah LGM 2003. Monograph No.8, Lembaga Getah Malaysia. 25 ms.

Md Zain A.A. dan Siti Hawa S. (2003). Prestasi awal klon lateks balik siri RRIM 2000 di Projek Pembangunan Terkawalselia. Monograf No.9 . Lembaga Getah Malaysia. 17 ms.


ตาราง

ตารางที่ 1 ผลผลิตเฉลี่ย (ก../เฮกเตอร์***/ปี) ของตัวอย่างพันธุ์ยางที่ให้น้ำยางที่ให้น้ำยางและเนื้อไม้สูง กลุ่มที่ 1

พันธุ์

ปีที่กรีด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เฉลี่ย

RRIM 908

929

1089

1491

1506

1561

1358

1395

1431

1193

1055

1301

RRIM 911

928

1464

1859

1799

1735

1668

1769

1841

1655

1599

1632

RRIM 921

960

1209

1518

1570

1709

1527

1565

1686

1684

1448

1488

RRIM 936**

1280

1800

2700

2670

2080

2690

2060

2220

2350

1610

2146

PB 260

1119

1470

1886

1773

1776

1977

1569

1939

1701

1124

1633

PB 350*

1523

1738

1674

1551

1820

-

-

-

-

-

1663

PB 355*

660

1103

1582

1968

1671

-

-

-

-

-

1397

PB 359*

761

1072

1394

1528

1834

-

-

-

-

-

1318

กระบวนการกรีด ½S d/3 nude celebs 6d/7 ข้อมูลการทดลองจากเนื้อที่ปลูก 327 ± 34 ต้น/เฮกเตอร์
* ค่าเฉลี่ยผลผลิตที่ทำการทดลองโดย บริษัท Lanjutan Golden Hope Plantations Bhd
** กระบวนการกรีด ½S d/3 6d/7
*** Note: Hectare, n. a metric unit of square measure, equal to 100 acres (2.471 acres or 10,000 square meters).

ตารางที่ 2 ลักษณะเด่นของตัวอย่างพันธุ์ยางที่ให้น้ำยางและเนื้อไม้สูง กลุ่มที่ 1

ลักษณะเด่น

RRIM
908

RRIM
911

RRIM
921

RRIM
936

PB
260

PB
350

PB
355

PB
359

ความต้านทานการร่วงของใบ

4

2

3

3

4

4

4

4

ความต้านทานเปลือกแห้ง

3

4

4

3

2

4

4

4

ความต้านทานลม

3

3

5

4

4

4

4

4

การเจริญเติบโตตอนเริ่มกรีด

4

4

4

5

4

5

5

5

การเจริญเติบโตขณะกรีด

3

4

3

3

3

4

4

4

ความหนาเปลือกเดิม

3

3

4

3

2

4

5

4

ความหนาเปลือกใหม่

3

3

3

3

2

3

4

3

หมายเหตุ: 5=ดีเยี่ยม 4=ดี 3=ปานกลาง 2=พอใช้ 1=ไม่ดี, แย่


ตารางที่ 3 ระดับ (Level) การติดโรคของตัวอย่างพันธุ์ยางที่ให้น้ำยางและเนื้อไม้สูง กลุ่มที่ 1

โรค

RRIM
908

RRIM
911

RRIM
921

RRIM
936

PB
260

PB
350

PB
355

PB
359

ใบแห้ง

N

N

N

N

L

N

N

N

Oidium(ราแป้ง)

S

S

S

S

M

M

M

M

Collectotrichum(ใบจุดนูน)

M

L

L

VL

M

VL

VL

VL

Corynerpora(ใบจุดลายก้างปลา)

N

L

N

N

N

N

N

N

หมายเหตุ: N=ไม่มีโรค VL=น้อยมาก L=น้อย M=ปานกลาง S=น่าเป็นห่วง

ตารางที่ 4 ประมาณการผลผลิตเนื้อไม้อย่างคร่าวๆของตัวอย่างพันธุ์ยางที่ให้น้ำยางและเนื้อไม้สูง กลุ่มที่ 1

พันธุ์

อายุ
(ปี)

เนื้อไม้
ส่วนลำต้น
(
m3/ต้น)

เนื้อไม้
ส่วนอื่นๆ
(
m3/ต้น)

เนื้อไม้สุทธิ
(ประมาณการคร่าวๆ) (
m3/ต้น)

RRIM 908

22

0.51

0.51

1.0

RRIM 911

22

0.46

0.69

1.15

RRIM 921

22

0.63

0.63

1.26

RRIM 936

20

0.49

0.25

0.74

PB 260

20

0.37

0.92

1.29

PB 350*

19

0.33

0.83

1.16

PB 355*

22

0.93

2.32

3.25

PB 359*

20

0.42

1.05

1.47

* ค่าเฉลี่ยผลผลิตที่ทำการทดลองโดย Lanjutan Golden Hope Plantations Bhd

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย (ก../เฮกเตอร์/ปี) ของตัวอย่างพันธุ์ยางซีรีย์ RRIM 900

พันธุ์

ปีที่กรีด

ค่าเฉลี่ย

1

2

3

4

5

6

RRIM 928

1118

1424

1400

1549

1086

1417

1332

RRIM 929

897

1085

1211

1294

1142

1300

1155

PB 260

1211

1463

1282

1297

1127

1615

1332

* กระบวนการกรีด ½S d/3 6d/7

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย (ก../เฮกเตอร์/ปี) ของตัวอย่างพันธุ์ยางซีรีย์ RRIM 2000

พันธุ์

ปีที่กรีด

ค่าเฉลี่ย

1

2

3

4

5

RRIM 2001

1695

2048

4568

2561

3376

2850

RRIM 2002

1455

2152

3410

2355

2366

2348

RRIM 2008

1512

2321

2955

3506

3135

2686

RRIM 2009

1887

1852

2509

2500

2636

2277

RRIM 2014

1063

1839

2555

2819

1757

2007

RRIM 2015

2506

2234

2941

2833

3286

2760

RRIM 2016

2173

2499

2923

2946

2369

2582

RRIM 2020

1691

1860

2526

2517

2564

2232

RRIM 2023

1989

2976

3480

2825

2848

2822

RRIM 2024

1509

2802

2828

3482

3158

2685

RRIM 2025

1921

2915

3174

2793

2967

2754

RRIM 2026

1450

2075

2172

3118

2410

2204

RRIM 2027

2381

2447

3349

3526

3477

3036

* กระบวนการกรีด ½S d/3 6d/7

ตารางที่ 7 ลักษณะเด่นของตัวอย่างพันธุ์ยางที่ให้น้ำยางและเนื้อไม้สูง ซีรีย์ RRIM 2000

ลักษณะเด่น

RRIM
2001

RRIM
2002

RRIM
2008

RRIM
2009

RRIM
2014

RRIM
2015

RRIM
2016

RRIM
2020

RRIM
2023

RRIM
2024

RRIM
2025

RRIM
2026

RRIM
2027

ความต้านทานลม

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

การเจริญเติบโตขณะกรีด

5

4

5

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

ความหนาเปลือกเดิม

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

หมายเหตุ: 5=ดีเยี่ยม 4=ดี 3=ปานกลาง 2=พอใช้ 1=ไม่ดี

ตารางที่ 8 ระดับ (Level) การติดโรคของตัวอย่างพันธุ์ยางที่ให้น้ำยางและเนื้อไม้สูง ซีรีย์ RRIM 2000 โดย MDP

โรค

RRIM
2001

RRIM
2002

RRIM
2008

RRIM
2009

RRIM
2014

RRIM
2015

RRIM
2016

RRIM
2020

RRIM
2023

RRIM
2024

RRIM
2025

RRIM
2026

Kerosakan*anging(ใบแห้ง)

L

N

L

N

N

N

L

L

N

N

N

N

Oidium(ราแป้ง)

M

M

M

M

M

M

M

M

L

L

L

M

Collectotrichum(ใบจุดนูน)

M

L

M

M

L

L

M

M

M

M

M

S

Corynerpora(ใบจุดลายก้างปลา)

L

N

L

L

N

L

L

L

N

N

N

N

Phytopthora(ใบร่วง)

N

N

N

N

N

N

M

S

N

N

N

N

หมายเหตุ: N=ไม่มีโรค VL=น้อยมาก L=น้อย M=ปานกลาง S=น่าเป็นห่วง
* ke.ro.sak n bunyi spt daun kering yg terinjak


ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตของลำต้นก่อนและขณะทำการกรีดของตัวอย่างพันธุ์ยางที่ให้น้ำยาง
และเนื้อไม้สูง ซี่รีย์
RRIM 2000

พันธุ์

อัตราการเจริญเติบโต ขนาดรอบลำต้น (ซ../ปี)

ก่อนกรีด

ขณะกรีด

RRIM 2001

9.3

3.7

RRIM 2002

9.8

5.3

RRIM 2008

10.0

6.3

RRIM 2009

9.8

6.3

RRIM 2014

10.4

4.0

RRIM 2015

10.3

2.9

RRIM 2016

8.4

6.7

RRIM 2020

9.4

3.5

RRIM 2023

10.4

4.0

RRIM 2024

11.0

4.9

RRIM 2025

10.4

7.6

RRIM 2026

9.0

5.1

RRIM 2027

10.7

6.1

ตารางที่ 10 ประมาณการผลผลิตเนื้อไม้อย่างคร่าวๆของตัวอย่างพันธุ์ยางที่ให้น้ำยางและเน้อไม้สูง กลุ่มที่ 2

พันธุ์

อายุ
(ปี)

เนื้อไม้
ส่วนลำต้น
(
m3/ต้น)

เนื้อไม้
ส่วนอื่นๆ
(
m3/ต้น)

เนื้อไม้สุทธิ
(ประมาณการคร่าวๆ) (
m3/ต้น)

RRIM 928

21

0.59

0.15

0.74

RRIM 929

21

0.60

0.60

1.20

RRIM 2001

17

0.41

0.82

1.23

RRIM 2002

17

0.44

0.66

1.10

RRIM 2008

14

0.33

0.99

1.32

RRIM 2009

14

0.34

0.34

0.68

RRIM 2014

14

0.53

0.80

1.33

RRIM 2015

14

0.43

0.87

1.30

RRIM 2016

14

0.43

0.85

1.23

RRIM 2020

14

0.36

0.63

1.00

RRIM 2023

14

0.35

0.46

0.81

RRIM 2024

14

0.52

0.74

1.26

RRIM 2025

14

0.63

1.20

1.87

RRIM 2026

14

0.66

0.45

1.11

RRIM 2027

16

0.60

0.70

1.30


ตารางที่ 11 ผลการทดลองวัดขนาดลำต้นเมื่ออายุ 4 ปี จากพื้นที่ปลูก 9 แห่ง ซึ่งทำการทดลองโดย MDP

พันธุ์/..

Sagil,
Tangkak

Pasir
Putih
Jeneri Sik

Lahar Tok Si, celebrity sex tapes Baling

Bukit Lada, animated porn Maran

Ulu Renggol Raub

Payn celebrity porn Durian, Jerantut

Kg.Baris, Bentong

Sungai Nal, gay anime K.Krai

Kledang Sayong, Parit

เฉลี่ย
(ซ
..)

พิสัย

RRIM 2001

-

-

32.53

35.24

-

-

-

35.32

29.10

32.93

6.22

RRIM 2002

33.84

-

24.30

33.13

34.41

39.54

-

37.07

26.96

32.74

15.24

RRIM 2008

33.57

27.00

30.43

34.60

38.47

38.35

33.70

34.86

28.77

33.14

11.47

RRIM 2009

-

-

29.04

32.60

-

-

-

35.43

27.37

31.11

8.06

RRIM 2014

37.23

29.45

30.91

34.73

35.21

38.33

28.70

38.52

26.87

33.31

11.65

RRIM 2015

34.58

26.40

26.27

30.40

36.80

38.41

-

36.35

24.11

31.25

14.30

RRIM 2016

32.81

27.20

-

34.00

35.25

41.70

32.60

31.82

32.92

33.45

14.50

RRIM 2020

35.26

32.60

30.19

33.75

37.53

39.54

35.00

38.65

27.14

34.43

12.40

PB 260

33.94

-

-

28.20

36.80

-

-

37.47

-

34.10

9.27

เฉลี่ย

34.46

28.53

29.10

32.96

36.35

39.31

32.50

36.16

27.91

-

-

ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตของลำต้น ของตัวอย่างพันธุ์ยางที่ให้น้ำยางและเนื้อไม้สูง
ซีรีย์
RRIM 2000 ทำการทดลองโดย MDP

พันธุ์

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

อัตราการเพิ่ม
ขนาดลำต้น(ซ
..)

RRIM 2001

15.57

24.70

32.93

8.68

RRIM 2002

15.69

26.27

32.74

8.53

RRIM 2008

14.75

25.51

33.14

9.20

RRIM 2009

15.03

24.27

31.11

8.04

RRIM 2014

15.74

25.50

33.31

8.79

RRIM 2015

15.15

25.71

31.25

8.05

RRIM 2016

14.90

24.10

33.45

9.50

RRIM 2020

16.94

27.50

34.43

8.75

PB 260

13.66

25.71

34.10

10.47


ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยผลผลิตน้ำยาง (g/p/t) ของตัวอย่างพันธุ์ยางที่ให้น้ำยางและเนื้อไม้สูง
ซีรีย์
RRIM 2000 ทำการทดลองโดย MDP ในพื้นที่ปลูกที่แตกต่างกัน

พันธุ์

Sagi

Tapah

Ulu Renggol

Maran

Paya Durian

ค่าเฉลี่ย

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 1

ปีที่ 2

RRIM 2001

-

-

41.9

58.9

-

-

34.2

34.1

-

-

42.3

RRIM 2002

41.4

52.0

36.0

37.3

26.8

36.7

54.8

49.3

37.3

49.9

42.2

RRIM 2008

29.6

32.3

17.4

37.3

31.0

35.4

29.4

33.1

15.8

57.2

31.9

RRIM 2009

-

-

-

-

-

-

46.7

42.3

-

-

44.5

RRIM 2014

22.0

34.2

-

-

-

-

-

16.3

-

-

24.1

RRIM 2015

22.4

30.1

16.2

-

30.0

36.1

-

37.0

40.3

48.7

32.6

RRIM 2016

34.0

25.1

-

-

28.1

40.3

20.3

28.8

-

-

29.4

RRIM 2020

17.6

42.4

-

-

20.5

25.4

-

39.6

15.8

42.2

29.0

PB 260

27.9

31.3

-

-

45.5

58.0

-

-

-

-

40.7

* กระบวนการกรีด ½S d/2

ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยขนาดลำต้น (ซ..) และผลผลิตน้ำยาง (g/p/t) ของตัวอย่างพันธุ์ยางที่ให้น้ำยางและเนื้อไม้สูง
ซีรีย์
RRIM 2000 ในการกรีดเป็นเวลา 5 เดือน

พันธุ์

ขนาดลำต้น(ซ..)

อัตราการเพิ่มขนาดลำต้น(ซ..)

ผลผลิตน้ำยาง
(
g/p/t)

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

RRIM 2001

16.4

25.8

35.5

43.9

9.1

68.2

RRIM 2002

19.0

30.1

40.8

48.2

9.7

48.2

RRIM 2008

17.7

28.8

39.3

47.8

10.0

37.8

RRIM 2009

17.4

28.5

38.8

48.7

10.4

62.6

RRIM 2014

18.8

30.5

43.6

53.6

11.6

15.8

RRIM 2015

20.0

31.2

41.5

48.3

9.4

38.1

RRIM 2016

19.5

30.3

40.9

48.3

9.6

49.1

RRIM 2020

19.9

31.0

41.4

49.3

9.8

37.0

PB 260

19.9

32.2

43.3

50.3

10.1

60.9

* กระบวนการกรีด ½S d/3


ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยขนาดลำต้น (ซ..) ของตัวอย่างพันธุ์ยางที่ให้น้ำยางและเนื้อไม้สูง
ซีรีย์
RRIM 2000 ทำการทดลองโดย บริษัท AAR. จก.

พันธุ์

ระยะเวลาหลังจากปลูก(ปี)

1

2

3

4

RRIM 2001

7.5

20.6

30.7

40.2

43.3

RRIM 2002

7.4

20.9

31.8

42.1

44.7

RRIM 2008

6.8

17.6

27.4

38.4

42.4

RRIM 2009

6.9

17.8

27.2

38.5

42.1

RRIM 2014

7.8

20.3

31.7

42.8

46.3

RRIM 2015

7.2

20.1

30.1

38.7

42.4

RRIM 2016

7.1

18.2

28.3

37.4

39.6

RRIM 2020

7.4

19.2

30.5

39.9

42.6

RRIM 2023

8.0

20.1

30.6

41.2

44.6

RRIM 2024

8.2

21.5

32.3

41.3

44.2

RRIM 2025

7.6

19.7

30.5

42.1

45.8

RRIM 2026

7.2

18.6

28.4

38.8

42.2

PB 260

6.9

16.8

26.9

38.6

42.0

ตารางที่ 16 คุณลักษณะเด่นของตัวอย่างพันธุ์ยางที่ให้น้ำยางและเนื้อไม้สูง
ซีรีย์ RRIM 2000 ทำการทดลองโดย บริษัท AAR. จก.

พันธุ์

Kerosakan*anging

(ใบแห้ง)

ระดับการติดโรค

Oidium

(ราแป้ง)

Collectotrichum

(ใบจุดนูน)

Corynespora

(ใบจุดลายก้างปลา)

Fusicocum

RRIM 2001

ไม่มี

ต่ำ

ปานกลาง

ไม่มี

ปานกลาง

RRIM 2002

ไม่มี

ต่ำ

ต่ำ

ไม่มี

ไม่มี

RRIM 2008

ต่ำ

ต่ำ

ต่ำ

ไม่มี

ไม่มี

RRIM 2009

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ปานกลาง-แย่

ไม่มี

RRIM 2014

ไม่มี

ต่ำ

ต่ำ

ไม่มี

ไม่มี

RRIM 2015

ไม่มี

ปานกลาง

ต่ำ

ไม่มี

ไม่มี

RRIM 2016

ไม่มี

ต่ำ

ต่ำ

ไม่มี

ไม่มี

RRIM 2020

ไม่มี

ต่ำ

ต่ำ

ไม่มี

ไม่มี

RRIM 2023

ไม่มี

ต่ำ

ต่ำ-ปานกลาง

ไม่มี

ไม่มี

RRIM 2024

ไม่มี

ต่ำ

ต่ำ

ไม่มี

ไม่มี

RRIM 2025

ไม่มี

ต่ำ

ต่ำ

ไม่มี

ปานกลาง

RRIM 2026

ไม่มี

ต่ำ

ต่ำ-ปานกลาง

ไม่มี

ไม่มี

PB 260

ไม่มี

ต่ำ

ต่ำ

ไม่มี

ไม่มี


 

 

You can buy Viagra in the nearest drugstore if you have a prescription from your doctor. http://viagra-101.com/ It means, your awkward health disorder becomes public inevitably. Do not be frustrated! Fortunately, you can avoid any publicity at all if you choose to buy Viagra online. Our reliable online pharmacy will offer you top-quality pills from the manufacturer at the best price. Attention! Do not fail to see your doctor before ordering Viagra online! Use the lowest dose of the drug that works. Never overdose your ‘love pills’ – take only 1 pill about 1 hour before intended intercourse. Never take Viagra repeatedly within 24 hours! Purchasing Viagra online is a very simple process. Find the drugstore to your liking, fill in a simple order form, use your credit card to pay for the pills and receive your order within a few business days per post in a decent package having no inscription of the contents.

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 12:32 น.
 

Our Store

ยาง RRIM 2025 (23) ยาง RRIM 3001 (31) RRIM 3001 บัดดิ้ง 1-2ฉัตร (5) ยางพารา พันธุ์ที่น่าสนใจ (8) ชนิดของต้นตอยางสำหรับบัดดิ้ง (10) เมล็ดยางพารา (13) แปลงยาง GT1 (5) ต้นยางพาราโบราณ ทนโรค (7) สวนยาง 2025 คุณภิญโญ กม.37 (6) สวนยาง 2025 คุณภิญโญ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ (8) สวนยาง RRIM 3001 และ 2025 ผู้ใหญ่สำรอง อ.เคียนซา (15) สวนยาง RRIM 3001 คุณสุเมธ อ.ขนอม (3) สวนยาง RRIM 3001 และ 2025 คุณสมพร อ.บ้านนาเดิม (6) ยางจอง 2 ฉัตร RRIM 2025 คุณวินา รอดรัตน์ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (5) โรคตายจากยอด ของ RRIM 600 (8) เปลือกเดิมและเปลือกใหม่ (4) ยางชำถุง ยางซ่อม RRIM2025 RRIM3001 RRIT251 พร้อมจำหน่ายปี 2556 (27) ปาล์ม (4) ปาล์มยังกัมบิ (3) Felda Yangumbi (2)

รายการสินค้าทั้งหมด


ค้นหาแบบละเอียด

ลืมรหัสผ่าน?
ลืมชื่อผู้ใช้ของคุณ?
ไม่มีบัญชีผู้ใช้? ลงทะเบียน

ส่วนของการดาวน์โหลด

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กำลังปรับปรุง

Kunena Latest

พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 2.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!